O nama

Pulmološko-onkološka  ambulanta, Klinika za plućne bolesti, Tel: +387(0)51 343-321, /radnim danom 11-13 časova/

Pulmološko-onkološki Konzilijum, Klinika za plućne bolesti, četvrtkom od 10,30 časova, Južno krilo UKC RS, zakazivanje na telefon +387(0)51 343-321

Pulmološka ambulanta, bolnica dr Kostić, Maksima Gorkog 9, Banja Luka
+387(0)51 491-999

Prof. dr sc med. Mirko Stanetić, specijalista za bolesti pluća, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast interna medicina, Univerzitetski klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Tel: + 387(0)51/343-204,  /radnim danom 11-13 časova/ mirko.stanetic@mojapluca.ba