Kontaktirajte

U ovom trenunutku svi kontakti su usmjereni prema  Prof Mirku Stanetiću, što ne isključuje mogućnost komunikacije sa drugim ljekarima, jer prispjela pitanja i komentari drugim kolegama, će biti odmah proslijedjena.

Na postavljena pitanja odgovor dobija samo ona osoba koja je uputila pitanje, odnosno poštujući pravo privatnosti svakog pojedinca, odgovor se prosljeđuje na e-mail adresu sa koje je pitanje upućeno. Posjetioci web prezentacije nisu u mogućnosti da vide ovu komunikaciju.

Za upućivanje pitanja potrebno je popuniti sve navedene rubrike u priloženom obrazcu. Takođe je potrebno polje broj dva da unesete svoju email adresu.

Poslije popunjavanja svih obrazaca, za slanje je potrebno kliknuti na “pošalji”.