Dr Stefan Kremenović; nemikrocelularni kacinom pluća /diplomski rad/

Karcinom je drugi vodeći uzrok smrti na globalnom nivou i odgovoran je za oko 10 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Po podacima SZO za 2020. godinu, karcinom pluća se u svijetu nalazi na drugom mjestu po broju oboljelih, ali ubjedljivo zauzima prvo mjesto po broju smrtnih ishoda (1,8 miliona). Najznačajniji faktori rizika za nastanak karcinoma pluća su pušenje, izloženost radonu i zagađujućim materijama u vazduhu.
Za postavljanje dijagnoze nemikrocelularnog karcinoma pluća potrebno je odrediti histološki tip na HE bojenim preparatima. Zbog slabijeg stepena diferencijacije i preklapanja između određenih histoloških podtipova često je potrebno odraditi dodatne dijagnostičke procedure. Za imunofenotipizaciju podtipova koriste se metode imunohistohemije sa panelima preporučenih antitijela. Molekularnim testiranjem uzoraka karcinoma pluća pronađene su specifične driver mutacije gena (EGFR, ALK, KRAS), koje su postale osnov za razvijanje savremene ciljane imunološke terapije. Upotreba ove terapije umnogome je popravila prognozu bolesti….opsirnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.