Uputstvo za bolesnike u pripremi za radioterapiju

Centar za radioterapiju

Korišten je zvanični materijal Centra za radioterapiju, koji je u ovom slučaju prilagođen za pulmološke bolesnike….opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.