dr Danijela Petrić; ANTIKOAGULANTNA TERAPIJA U MALIGNITETIMA, seminarski rad


Homeostaza organizma postiže se održavanjem ravnoteže između sistema koji inhibiše
koagulaciju i sistema koagulacije krvi. Hemostaza se postiže na razne načine, jedan od
najkompleksnijih, ali i najbitnijih je kaskada koagulacije. Antikoagulantni lijekovi su lijekovi
koji smanjuju aktivnost faktora zgrušavanja krvi, odnosno sklonost organizma zgrušavanju.
Primijenjuju se u stanjima: akutne tromboze, plućne embolije, srčanog infarkta, ugradnje
umjetnih srčanih zalistaka, trajne fibrilacije atrijuma, prevenciju moždanog udara i prevenciju
plućne embolije….

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.