Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Bol u grudima definišemo kao bilo kakav bol ili osjećaj nelagodnosti u grudima, pa i bol u
epigastričnoj zoni. Kada se misli na bolu grudima tu spada i bol među lopaticama, ali treba
istaknuti da postoje tzv. ekvivalenti bolu u grudima, a to su: bol u ramenima i/ili
nadlakticama, laktu, podlakticama, vratu, donjoj vilici.Mnogi bolesnici, sa kasnije verifikovanim po život opasnim kliničkim stanjima, inicijalno se žale na osjećaj gušenja, nedostatka vazduha ili kao da im hladan vazduh prolazi kroz pluća. Sve te manifestacije u širem smislu treba da budu predmet interesovanja onih koji se bave problemom bola u grudima jer pato-anatomija i patofiziologija mogu da im budu zajedničke što implicira i ozbiljan poremećaj zdravlja….opsirnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.