dr Irma Ovčina, seminarski rad;Hronična kancerska bol

Prema definiciji Međunarodne asocijacije za proučavanje boli, bol se definiše kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u odnosu na takvo oštećenje. Kancerska bol (KB) ili bol povezana s rakom razlikuje bol koju doživljavaju pacijenti s rakom od one koju doživljavaju pacijenti bez malignih bolesti…….

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.