Dr Nikola Gagula;Hirurški tretaman karcinoma dojke-savremeni protokoli, diplomski rad

Karcinom dojke predstavlja najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena. Takođe,
predstavlja najčešći uzrok smrti od malignih bolesti kod iste populacije. Obzirom na učestalost,
rasprostranjenost i smrtnost koja se javlja kod pacijenata kojima je dijagnostikovana ova bolest, razumljivo je da je karcinom dojke značajan predmet istraživanja i rada medicinskih disciplina,prije svega onkologije, hirurgije, patologije i radiologije…….

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.