Opiofobija

ŠTA PLAŠI ZDRAVSTVENE RADNIKE

Svake godine u Republici Srbiji dijagnostikuje se oko 32.000 novih slučajeva maligne bolesti, a godišnje od raka umre oko 20.000 ljudi. Bol je najčešći i najteži simptom maligne bolesti, koji najviše plaši bolesnika i porodicu. Bol se definiše kao neprijatan senzorni i emocionalni doživljaj, koji je udružen sa postojećim ili mogućim oštećenjem tkiva ili koji opisujemo rečima koje odgovaraju tom oštećenju. Javlja se kod oko 60% bolesnika, u svim fazama maligne bolesti, s tim da se učestalost i jačina bola povećavaju kako bolest apreduje. Oko 25-30% bolesnika ima jake bolove. Neotklonjeni bol ne izaziva samo patnju bolesnika, već i njegove porodice i prijatelja.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kancerski bol … opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.