Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku prezentaciju VTE, i glavni uzrok mortaliteta, morbiditeta i hospitalizacija uslijed VTE…..opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.