Hronična opstruktivna bolest pluća

Dr Gorana Serdar; Nove smjernice u tretmanu opstruktivne bolesti pluća /Diplomski rad/

Uzimajući u obzir visoku stopu morbiditeta i morataliteta uzrokovanog hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, objavljivanje ovog sadržaja će sigurno biti od koristi zdravstvenim radnicima, studentima i pacijentima.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je opstruktivni plućni poremećaj koji se karakteriše ograničenim ekspiratornim protokom vazduha kroz disajne puteve koje nije potpuno reverzibilno. Ovo ograničenje protoka vazduha je obično progresivno i udruženo sa abnormalnim inflamatornim odgovorom pluća na djelovanje štetnih čestica i gasova naročito onih koje se nalaze u duvanskom dimu…..opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.