Psihološka podrška bolesniku sa rakom pluća

Mr sci. Tatjana Dragišić,specijalista medicinske psihologije, UKC Banja Luka

Suočiti se sa dijagnozom maligne bolesti, u narodu nazvane RAK, nikome nije lagano ni jednostavno i izaziva u svakom čovjeku niz različitih psihičkih reakcija. Zbog dugotrajnog liječenja i terapije predstavlja prijetnju psihološkoj, tj. emotivnoj stabilnosti osobe koja se suočava sa bolešću ……opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.