Šematski prikaz dijagnostičkih i terapijskih koraka kod bolesnika sa rakom pluća

 

Prof. dr sc med. Mirko Stanetić

Ovaj pojednostavljeni šematski prikaz ima za cilj da bolesniku i članovima njegove porodice pruži pomoć u “snalaženju” tokom dijagnostičkog postupka i liječenja. Neposredni kontakt, pomoć, savjeti, preporuke i nadzor obučenih medicinskih sestara/tehničara, ljekara porodične medicine, pulmologa i ljekara koji se bave dijagnostikom i liječenjem raka pluća su neophodni u svakom navedenom koraku….opširnije

This entry was posted in Moja Pluća. Bookmark the permalink.