Dr Nikola Gagula;Hirurški tretaman karcinoma dojke-savremeni protokoli, diplomski rad

Karcinom dojke predstavlja najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena. Takođe,
predstavlja najčešći uzrok smrti od malignih bolesti kod iste populacije. Obzirom na učestalost,
rasprostranjenost i smrtnost koja se javlja kod pacijenata kojima je dijagnostikovana ova bolest, razumljivo je da je karcinom dojke značajan predmet istraživanja i rada medicinskih disciplina,prije svega onkologije, hirurgije, patologije i radiologije…….

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Nikola Gagula;Hirurški tretaman karcinoma dojke-savremeni protokoli, diplomski rad

dr Irma Ovčina, seminarski rad;Hronična kancerska bol

Prema definiciji Međunarodne asocijacije za proučavanje boli, bol se definiše kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u odnosu na takvo oštećenje. Kancerska bol (KB) ili bol povezana s rakom razlikuje bol koju doživljavaju pacijenti s rakom od one koju doživljavaju pacijenti bez malignih bolesti…….

Posted in Moja Pluća | Comments Off on dr Irma Ovčina, seminarski rad;Hronična kancerska bol

Tv ordinacija

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Tv ordinacija

Između smrti, groblja i života stoje oni

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Između smrti, groblja i života stoje oni

personalizovana terapija karcinoma pluća

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rc4O83&h=AT2RDcVTtY4vVpTFlMfpY5tFvzWabcqbaIaaO7L7nrmzQ8b8_edymEKQ-e72jEIs_eVGj5SJmqUJuqGPe8G0OWbJyZENmfg8SijEDqkiQ09cAJpDMyTGlVBp-YuI-OdUEeqeS1EpgBb06HWxoPJeUSot

Posted in Moja Pluća | Comments Off on personalizovana terapija karcinoma pluća

Informacija o pulmološkoj onkologiji

Bez obzira što već duže vrijeme radimo u neuslovim prostorima koji su nastali reorganizacijom UKC Republike Srpske, a zbog neprestanog povećanog priliva broja bolesnika sa COVID-19, bez obzira što su onkološki bolesnici izloženi povećanom riziku od zaražavanja zbog učestalih prevoza na lokaciju Paprikovac, bilo zbog dijagnostičkih procedura, radioterapije ili konzilijarnih pregleda, kao i zbog miješanja sa drugim pulmološkim bolesnicima, pa i bolesnicima sa tuberkulozom, bez obzira na minimalan broj srednjeg medicinskog osoblja, bez obzira što pulmološka onkologija nije u fokusu interesovanja, sa malim brojem visokoobrazovanog kadra, odjeljenje pulmološke onkologije, Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je tokom 2021. godine uspjelo održati zadati tempo i odgovoriti na zahtjeve bolesnika. O tome svjedoče brojevi  hospitalizovanih i ambulatnih bolesnika, koji su izuzetno respekatabilni i sa čime ste upoznati.

Danas se liječenje karcinoma pluća u potpunosti promijenilo. Ono što je posebno važno istaći je da se liječenje ove grupe bolesnika provodi u skladu sa smjernicama koje se ažuriraju gotovo mjesečno, a rezultat je rada multidisciplinarnog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sve češće u izboru terapije koristimo sveobuhvatno gensko testiranje. U potpunosti smo svjesni da je iza nas razdoblje kada su svi bolesnici sa karcinomom pluća liječeni na isti način. Imamo bolesnike koji su u toku sa liječenjem i održavanjem stabilne bolesti više godina. Imunološka terapija, ciljana terapija i kombinovane terapije praćene su i promjenama na pozitivnim listama lijekova u okviru FZO Republike Srpske. Možda nedovoljnog broja, ali se situacija značajno promjenila u poslednje dvije godine.

Kao primjer napredovanja u razvoju pulmološke onkologije želimo istaći da smo kod bolesnice koja je rođena 1981. godine, poslije potvrđivanja dijagnoze uznapredovale maligne bolesti pluća, prije četiri godine, liječenje u prvoj liniji proveli imunološkom monoterapijom, potom kombinovanom radioterapijom, imunološkom i hemioterapijom. Uz pomoć porodice, u toku progresije bolesti, sveobuhvatnim genskim testiranjem utvrđena je rijetka RET fuzijska mutacija. Za ove rijetke mutacije kod nemikroćelijskog karcinoma pluća danas je poznat lijek pralsetinib (Gavreto), koji je registrovan u EU u novembru 2021.godine. S obzirom da  kod nas nije regulisan program milosrdnog doniranja, zahvaljujući farmaceutskoj kompaniji Roche ali i maksimalnim angažovanjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Klinike za plućne bolesti, bolesnica je krajem decembra započela liječenje doniranim lijekom. Lijek se na osnovu saglasnosti o interventnom uvozu, koju potpisuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, doprema u Kliničku apoteku Univerzitetskog kliničkog centra, a potom preuzima bolesnica uz potpuni nadzor onkologa i prateću medicinsku dokumentaciju. Radi se o veoma vrijednoj donaciji za koju pretpostavljamo da iznosi oko 70.000 KM  za 45 dana liječenja. Treba naglasiti da donacija traje dok postoji potreba za liječenjem ove bolesnice. Vrijednost ovog liječenja nije samo novčana, nego predstavlja dokaz da se i u našoj Ustanovi se može obezbjediti izuzetan medicinski napredak u liječenju bolesnika sa karcinomom pluća.Prof.dr sc. med. Mirko Stanetić, prim. spec. za bolesti pluća
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Klinika za plućne bolesti
redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
uža naučna oblast interna medicina

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Informacija o pulmološkoj onkologiji

bronhalna astma

Astma je najčešća hronična upala disajnih puteva. Nova naučna saznanja otkrivaju da se ne radi o jednom entitetu već o heterogenoj bolesti koju karakteriše kompleksna biološka mreža upalnih puteva koji su međusobno zavisni. Bez obzira na heterogenost bolesti kliničke manifestacije su slične, a manifestuju se sviranjem u prsima, osjećajem nedostatka vazduha, pritiska u grudnom košu i kašljem. Simptomi su promjenjivi, različitog intenziteta, a uzrokovani su varijabilnim ograničenjem ekspiratornog protoka. Neliječena ili nekontrolisana astma može dovesti do strukturnih promjena, zadebljanja zidova bronha, zbog kojih ograničenje ekspiratornog protoka postaje trajno, te tako nastaje nepovratno smanjenje plućne funkcije.

Posted in Moja Pluća | Comments Off on bronhalna astma

gensko testiranje tumora

Posted in Moja Pluća | Comments Off on gensko testiranje tumora

osnovne informacije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on osnovne informacije

Pulmološke smjernice za praćenje, liječenje i rehabilitaciju bolesnika koji su preboljeli COVID-19

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Pulmološke smjernice za praćenje, liječenje i rehabilitaciju bolesnika koji su preboljeli COVID-19